Kokosove mreže

se uporabljajo za protierozijsko zaščito brežin pri gradnji cest, železnic, urejanju vodotokov, zavarovanju brežin jezer, smučarskih terenov in pri vseh drugih gradnjah, kjer je potrebna učinkovita ozelenitev in trajna rešitev problema erozije.

Prednosti:

  • takojšnja zaščita  pred erozijo,
  • polaganje je enostavno in hitro,
  • učinkovita ozelenitev brežine,
  • sposobnost prilagajanja terenu,
  • popolnoma naravno in razgradljivo,
  • ne odstopajo od naravnega okolja,
  • urejeni brežini dajejo estetski videz,
  • prijazno do živali
TIP MREŽE CY 5 CY 7 CY 9
velikost okna: 20 x 30 mm 15 x 20 mm 10 x 15 mm
deb. / š / d: 5mm/2m/50m 6mm/2m/50m 6mm/2m/50m
ploščin. masa: ca. 500 g/m2 ca. 700 g/m2 ca. 900 g/m2
pretržna sila: ca. 13 kN/m ca. 20 kN/m ca. 25 kN/m
% pokritosti: 40 – 50 % 55 – 60 % 65 – 70 %
embalirano: 100 m2 100 m2 100 m2
kokosove_mreze_dimenzije   skakalnica-Mislinja
2020 © Grin Plus d.o.o. Celje - Izdelava: Jan Košutnik